Näkökulmia pilvipalveluihin, osa 1/3: Tietoturva

Pilvipalveluiden käyttöön ja käyttöönottoon liittyy useita tärkeitä näkökulmia. Keskityn tässä kolmiosaisessa blogisarjassa käsittelemään tietoturvaa, hallintaa ja operointia sekä optimointia, jotka on kaikki syytä ottaa huomioon palveluiden täysimääräisen hyödyn ulosmittaamiseksi. Blogisarjassa käsitellään näihin kolmeen kohtaan liittyviä ratkaisuja, palveluja ja tekniikkaa. Vastuu vaatii valintoja Pilvipalveluissa vastuu tietoturvasta jaetaan asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Monissa tietoturvaloukkauksissa ja läheltä piti […]