Ajankohtainen tiedote asiakkaillemme toimenpiteistä covid-19 -koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi

Ajankohtainen tiedote asiakkaillemme toimenpiteistä covid-19 -koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi

Palvelumme ja asiakaspalvelumme toimivat tuttuun tapaan normaalisti. Olemme kuitenkin 16.3.2020 alkaen toistaiseksi siirtyneet järjestelyyn, jossa pääkonesalimme service deskissä työskentelee paikan päällä vain yksi henkilö kerrallaan. Muu asiakaspalveluhenkilöstömme ja asiantuntijamme työskentelevät yhdessä etäyhteyksiä käyttäen kotitoimistoiltaan käsin. Asiakaspalveluhenkilöstömme hajauttamisella hidastetaan ja ehkäistään näin koronaviruksen leviämisen mahdollisuutta.

EverTech Oy:n henkilöstöllä on vuosien kokemus paikasta ja ajasta riippumattomasta etätyöskentelystä. Menetelmät, työvälineet ja käytännöt eivät muilta osin muutu.
Järjestelyllä ei ole vaikutusta palvelumme latuun tai käytettävyyteen, eikä toisaalta asiakaspalvelumme tavoitettavuuteen tai vasteaikoihin.

Updated information to our customers to delay the outbreak of covid-19 corona virus

Our services and customer service will continue to function normally. However, as of March 16, 2020, we have entered into an arrangement where only one person at a time is working on site in the service desk at our main data center. Our other customer service staff and experts work as a joint virtual team remotely from their home offices. Decentralizing our customer service staff aims to slow down and prevent the spread of the Covid-19 coronavirus.

EverTech Oy’s employees have years of experience in remote work, independent of location and time. Except for the aforementioned decentralization, our working methods, tools and practices remain unchanged.

The arrangement does not affect the quality or availability of our service, nor does it affect the availability or response time of our customer service.