Kolme keskeisintä vaatimusta pilvipalvelulle 2020

Turvallisuus, kustannustehokkuus ja vastuullisuus ovat keskeisimmät palvelinkeskuksen ja sieltä tuotettavan pilvipalvelun ominaisuusvaatimukset. Merkittävää on, että mukaan mahtuu nykyään myös vastuullisuus perinteisen turvallisuuden ja iankaikkisen kustannustehokkuuden rinnalle. Pilvipalveluissakin siis siirrytään vähitellen puntaroimaan arvoa pelkän hinnan sijaan.

Kolmen kärjessä uutena nousijana vastuullisuus

Vuonna 2018 Suomessakin suuria tunteita nostattanut GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus herätteli yrityksiä kiinnittämään huomiota tietosuojaan ja etenkin sen aukkoihin. Pilvipalvelun turvallisuuteen sisältyy kuitenkin myös paljon muuta. Tiedon suojaus, saatavuus ja eheys liittyvät olennaisesti turvallisuuteen, sillä puutteet edellä mainituissa johtavat nopeasti ongelmiin tai jopa vaaratilanteisiin. Tiedon tallennus ja käsittely tulee tapahtua ehdottoman luottamuksellisesti hyvien tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjen mukaisesti.

Vaikka kustannustehokkuus on vanha virsi, pilvipalveluiden kohdalla se tulee aina olemaan keskeinen tekijä. Nähtävissä on kasvava suuntaus siihen, että pilvipalvelun toimittajalta vaaditaan Kokonaiskustannusten hallintaa ja palvelun kokonaissisällön sekä -hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Nämä tiedot ovat vahvasti kytköksissä liiketoimintaan, sillä ne mahdollistavat kustannusten ennustettavuuden ja helpottavat budjetointia.

Edellä mainittujen lisäksi uutena asiana on nyt herätty huomaamaan, että yhä nopeammin digitalisoituva, internetin yhteen liimaava ja yhä uusia palveluita suoltava ”pilvi” ei hiilijalanjälkimielessäkään synny tyhjästä – päinvastoin. Pilvi ”syntyy” konesaleissa, ja niiden energiaratkaisuilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomessa niin kuin maailmallakin trendi on nykyään selvä, eikä enää perusteluja kaipaa. Jos vielä vuosikymmenen alkupuolella sai ympäristövaikutuksien merkitystä erikseen selittää, nyt niistä jo aktiivisesti kysellään. Joissakin hankkeissa niillä on jopa keskeisen valintakriteerin painoarvo. Suomessa riittääkin alan osaamista ja jo tarjontaakin paitsi turvallisista ja kustannustehokkaista, samalla myös vastuullisesti tuotetuista pilvipalveluista.

Ympäristövastuullisuuden esiinmarssi on luonnollisesti synnyttänyt myös omat lieveilmiönsä, minkä seurauksena moni on ryhtynyt uutterasti viherpesemään tuotteitaan ja palveluitaan. Valveutuneen ostajan onkin hyvä raaputtaa hieman pintaa syvemmältä esimerkiksi hankittavan palvelun hiilijalanjälkeä selvittäessään. Vastuullisella toimijalla on paitsi puhtaat jauhot pussissaan, aina myös aukoton evidenssi vastuullisuuslausekkeidensa tueksi.

Asiat tapetilla Tivin tammikuun tapahtumassa

Tammikuun 29. päivänä 2020 järjestetään Helsingissä yksi vuoden odotetuimmista alan tapahtumista, Tivi Cloud & Data Center 2020. Tapahtumassa etsitään ratkaisuja siihen, miten luodaan kokonaisuus, joka parhaiten toteuttaa edellä mainittuja kolmea keskeistä ominaisuutta. Vierailijoille tarjoutuu oivallinen tilaisuus kuulla aiheeseen liittyviä mielenkiintoisia esityksiä, verkostoitua ja tutustua palvelutarjontaan.

Evertech on mukana Scandic Parkissa järjestettävässä tapahtumassa. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä jo tänään. Nähdään tapahtumassa!