Konttiteknologia – Pilvinatiivisovellukset

Pilvinatiivisovelluksilla tarkoitetaan sovelluksia, jotka hyödyntävät standardoidun pilvialustan valmiita komponentteja ja ominaisuuksia. Sovellus on tyypillisesti pilkottu useaksi ns. mikropalveluksi, joita kutakin ajetaan omassa kontissaan (eng. container). Sovellusten paketoiminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi omiin itsenäisiin kontteihinsa tuo useita etuja. Ohjelmistokehitys muuttuu konttien avulla nopeammaksi ja ketterämmäksi prosessiksi, koska pienempiä kokonaisuuksia on helpompi kehittää, hallita ja operoida. Kontteihin paketoidut sovellukset ovat myös resurssien käytön kannalta huomattavasti tehokkaampia kuin perinteinen virtualisoitu ympäristö. Lisäksi kontit mahdollistavat nopean skaalautumisen kuormituksen mukaan sekä parantavat sovelluksen sisäistä vikasietoisuutta. Mikropalvelut ja konttitekniikka muuttavat koko toimintamallin, jolla sovellukset paketoidaan, jaetaan ja ajetaan.

Sovellustoimittajan näkökulmasta pilvinatiivien sovelluspalveluiden tuottaminen on siis standardirajapintojen ansiosta kustannustehokasta, ja niiden ylläpito ja päivittäminen on perinteisiä sovelluksia helpompaa, mikä on yksi syy niiden kokemaan suosion kasvuun. Loppukäyttäjälle konttiteknologioiden hyödyt näkyvät sovelluspalveluiden skaalautumisen mukanaan tuomana kustannustehokkuutena sekä sovellusarkkitehtuurin vikasietoisuuden ja katkottoman ylläpidon tuomana korkeana käytettävyytenä.

EverCloudContainers (EverCC) on heti käyttövalmis CaaS-alusta Kubernetes-pohjaisille mikropalveluille. Kontti sisältää sovelluksen lisäksi myös kaikki tarvittavat ajokirjastot ja konfiguraatiotiedostot, jolloin yksittäisen sovelluksen kehittäminen, päivitys ja siirtäminen alustasta toiseen muuttuu joustavammaksi. Lisäksi palvelu voidaan tarpeen mukaan integroida muihin pilvipalveluihin tai esimerkiksi on-premise-ympäristöihin. EverCC-palvelussa kaikki asiakkaan tiedot käsitellään ja tallennetaan aina Suomessa. Suomenkielinen, monikanavainen tukipalvelumme on asiakkaidemme käytettävissä tarvittaessa vuorokauden ympäri.