Kuinka kiertää sudenkuopat Oracle-tietokantapalvelinten migraatiossa

Onnistuneesti läpiviedyssä Oracle-tietokantapalvelinten migraatiossa aikaa on oltava riittävästi laajamittaiseen ja kattavaan testaukseen tehtiinpä migraatio perinteisesti tai virtualisointia hyödyntäen. Projektia nopeuttaa myös ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäversioiden kartoitus etukäteen.

Tietokantapalvelimeni on seitsemän vuotta vanha ja laitteistoon ei piakkoin ole saatavissa varaosia. Laitteiston uusintapäätöstä on viivästetty edessä olevaa palveluoperaattorin kilpailutusta odotettaessa.

Tämä on tyypillinen asetelma, kun järjestelmiä migroidaan uuteen laitetilaan. Lisäksi käytetty tietokantajärjestelmä on yleensä asennuksen ajankohdan mukainen. Uusia ohjelmistoversioita on vuosien varrella ilmestynyt lukuisia. Ja vastaava versioviidakko koskee palvelimissa käytettäviä käyttöjärjestelmiä.

Vältä useita samanaikaisia muutostöitä

Siispä Oracle-migraation yhteydessä hankitaan uusimmat palvelimet. Eikä kovin vanhan palvelinsukupolven laitteita ole tyypillisesti enää tilattavissakaan. Usein eri laiteohjainten puutteellisten versioiden vuoksi uusiin palvelimiin ei enää voi asentaa samoja vanhoja käyttöjärjestelmäversioita kuin vanhoissa.

Se ei olisikaan järkevää tulevaisuudessa puuttuvien tietosuojakorjausten takia. Laitetuen ja tietosuojakorjausten saatavuuden vuoksi uusiin palvelimiin päädytäänkin siksi usein asentamaan viimeisimmät versiot käyttöjärjestelmistä.

Lumipallo vyöryy edelleen. Laitetuen vaatimaan käyttöjärjestelmän versioon ei enää voikaan asentaa vanhaa versiota tietokannan hallintajärjestelmästä, joten migraatio uuteen versioon tulee ajankohtaiseksi saman projektin yhteydessä. Useita samanaikaisia muutoksia tulee pääsääntöisesti pyrkiä välttämään, migraatioissa tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista. Sen vuoksi testauksen kattavuus joudutaan migraatioprojektissa asettamaan suurennuslasin alle.

Varaudu täysimittaiseen järjestelmätestaukseen

Kattavan testaamisen ensimmäisessä vaiheessa tulee kartoittaa, mistä kaikista ohjelmistoista tietokantoihin ollaan yhteydessä. Tämä siksi, että sovelluspalvelimet ja muut asiakasohjelmistot sisältävät myös mahdollisesti samassa yhteydessä päivitettäviä komponentteja.

Tietokantajärjestelmät tukevat normaalisti vain yhtä tai kahta alempaa versiota olevia asiakasohjelmistoja. Vanhaan järjestelmään on päästy käsiksi, mutta uudemmilla versioilla toimiviin uusiin tietokantoihin ei enää saadakaan yhteyttä – ainakaan vaarantamatta merkittävästi tietoturvallisuutta.

Tästä tyypillisesti seuraa tarve päivittää lukuisa määrä sovelluspalvelimia samassa yhteydessä. Pikaisesta versiovaihdoksesta kehkeytyy täten laajamittainen koko järjestelmän päivitysprojekti. Testaussuunnitelmat kirjoitetaan tässä vaiheessa kokonaan uusiksi.

Tietokannoissa tehtävät operaatiot säilyvät tyypillisesti 90-95 prosenttisesti suorituskyvyltään vastaavina tai jopa nopeutuvat vaihdettaessa tietokantajärjestelmän versio uudempaan. Mutta aina riittää joitakin erityishuomiota vaativia toiminnallisuuksia, jotka eivät toimi tai joiden suorituskyky suorastaan romahtaa. Pikainen palvelimien vaihtoprojekti vaatiikin täysmittaisen järjestelmätestauksen.

Virtualisointi nopeuttaa Oracle-tietokantapalvelinten migraatiota

Nykyteknologia mahdollistaa fyysisten palvelimien virtualisoinnin migraatioprojektien yhteydessä. Tällöin vanhasta fyysisestä palvelimesta konvertoidaan virtualisoitu kopio ja siirtoprojekti saadaan nopeammin valmiiksi. Laitteistojen suorituskyvyn kasvun ansiosta lopputuloksessa ei ole havaittavissa virtualisoinnin vaatimaa kapasiteetin kulutusta.

Tässä vaihtoehdossa ei käyttöjärjestelmiä eikä tietokantaohjelmistoja päivitetä migraatioprojektin yhteydessä. Projektin lopputuloksena järjestelmä on siirretty, mutta vanhentuneiden ohjelmistojen tietoturva-aukot jäävät hoitamatta.

Panosta testauksiin perinteistä projektia enemmän

Virtualisoiden toteutetun migraation jälkeen ohjelmistojen päivityksestä tuleekin huolehtia mahdollisimman pikaisesti. Tällöin on saatu siirrettyä koko järjestelmän päivityksestä aiheutuva kattava testaaminen migraatioprojektin jälkeen tehtäväksi.

Erityistä huomiota tässä vaihtoehdossa tulee kiinnittää siihen, että tällöin ohjelmistojen versiovaihto joudutaan tekemään tuotantokäytössä olevaan järjestelmään. Testaamiseen tuleekin panostaa vielä paljon enemmän kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa.

Virtualisointia hyödyntävässä migraatiopolussa huomiota täytyy kiinnittää myös käytettyjen ohjelmistojen käyttölupiin. Virtualisoinnissa käytettävän alustan valinnassa kannattaa olla todella huolellinen, jotta seuraavan lisenssiauditoinnin yhteydessä vältytään ikäviltä neuvotteluilta ohjelmistotoimittajan kanssa.