Näkökulmia pilvipalveluihin, osa 3/3: Käytön optimointi

IDC:n mukaan yksi vuoden 2021 keskeisimpiä teemoja pilvimatkalla ovat monipilviympäristöt. Jos blogisarjan edelliset osat vaikuttivat monimutkaisilta, mietitäänpä samaa monen pilven ympäristössä.

Miksi sitten valita monimutkaiselta kuulostava monipilvi? Syitä on monia, esimerkiksi tietyt palvelut ja ominaisuudet, kulujen optimointi, tietosuoja, asiakkaiden saatavuus, ominaisuudet ja vendor lock’in välttäminen.

Harkitse tarkoin

Pilvistrategiaa määriteltäessä on syytä harkita kaikki kolme skenaariota: private cloud, hybridi- ja monipilvivaihtoehdot. Monipilvi voi olla strateginen pyrkimys parantaa ketteryyttä ja hallita epävarmuutta, mutta etu myös menetetään nopeasti. Näin käy erityisesti silloin jos käyttöä ei optimoida oikein ja tehdään huonoja valintoja.

Yksityinen pilvi tai julkipilvipalvelu sopivan kokoiselta ja osaavalta toimijalta on monessa tapauksessa edullisempaa ja kulujen ennustettavuus parempaa. Samalta toimijalta saa parhaimmillaan laadukasta ja turvallista privaattipilveä sekä julkipilveen ulottuvia operointipalveluja.

Monipilviarkkitehtuuriin johtavia syitä on yleensä useita, yksi näistä voi olla yksityiskohtaisen resurssien määrittelyn välttäminen joidenkin työkuormien ja ympäristöjen osalta. Määrittely saattaa joissain tapauksissa olla ennakkoon mahdotonta ja todellisuus näyttäytyy vasta kun lasku on kädessä.

Optimize Spend: Kustannusten optimointi

Kustannusten optimointi on keskeinen ja välttämätön osa pilvipalvelujen hallintaa. Pilvikustannusten optimointi on järkevää aloittaa tunnistamalla käyttämättömät ja täysin irralliset resurssit ja yksinkertaisesti poistaa ne. Helppo tapa aloittaa on etsiä käyttämättömiä, mutta allokoituja ja laskutettavia resursseja. Usein käy niin, että tiettyä tehtävää varten otetaan käyttöön esim. väliaikainen palvelin, ja kun työ on valmis, unohdetaan yksinkertaisesti sammuttaa se ja poistaa sen resurssit.

Toinen yleinen tilanne on se, että unohdetaan poistaa poistettuun resursseihin liittyvät muut allokoidut resurssit kuten tallennustila, varmistukset, IP-osoitteet, avaimet, storage accountit jne. Tämä voi olla seurausta manuaalisista toimista tai siitä, että automaation ja palvelujen provisiointia ei ole tehty oikein. Tuloksena on, että organisaation pilvilaskut koostuvat resursseista, jotka eivät enää ole tarpeen tai käytössä.

Yksi keskeinen asia pilvipalvelujen kustannusten optimoinnissa on tehostaa allokoitujen resurssien käyttöä. Yhden suorittimen käyttöaste voi olla muutaman prosentin, kun taas laskutus on 100 % kyseisestä suorittimesta. Kustannusten optimoinnissa kannattaa pyrkiä tunnistamaan tällaiset vajaakäyttöiset resurssit ja yhdistää työkuormia siten, että resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Perinteisesti IT:ssä halutaan, että käyttöasteet ovat matalia, jotta on tilaa liikenteen ja kuorman jatkuvalle kasvulle ja purskeille tietyllä ajanjaksolla. Uusien resurssien lisääminen datakeskukseen on hankalampaa.

Right Size ja Right Buy

Right Sizing on prosessi, jossa analysoidaan resursseja kuten esimerkiksi työkuormia, verkkoliikennettä ja tallennustilaa, ja muokataan ne kulloinkin sopivaan ja tehokkaimpaan kokoon. Pilvipalvelussa voi olla valittavana yli miljoona mahdollista yhdistelmää. Käytettävissä on valmiita palvelinkokoja, jotka on optimoitu esimerkiksi tietokantakäyttöön, laskentaan, grafiikkaan tai tallennukseen, ja näitä voidaan vielä hienosäätää käsin. Right Sizingin tehtävä on suositella muutoksia ja optimaalisia kokoonpanoja.

Right Size eli oikea mitoitus ei pelkästään vähennä kustannuksia, se helpottaa myös jo maksamiesi resurssien suorituskyvyn optimointia. Lisäksi on tärkeää määrittää paras tapa ostaa kapasiteettia esimerkiksi sen mukaan, kuinka kauan ja milloin se on käytössä. Työkuormille valitaan oikeat pilvet, malli ja kumppanit huomioiden sekä kustannukset että suorituskyky.

Right buy tarkoittaa oikean pilven valintaa työkuormille. Huomioon otettavia asioita ovat mm. malli, kumppanit, kustannukset ja suorituskyky. Toisin sanoen kuten edellä jo mainittiin, määritellään paras tapa ostaa kapasiteettia esimerkiksi sen mukaan, kuinka kauan ja milloin sitä käytetään.

Apuakin on tarjolla

Pilvipalvelujen optimointiin on apuvälineitä tarjolla, ja esimerkiksi Azuressa ne on syytä ottaa käyttöön. Vaikka optimointi voidaan tehdä myös manuaalisesti, on parempi vaihtoehto hyödyntää automatisointia niin kustannusten analysointiin, kuin työkuormien hallintaan ja optimointiin. Optimointi ei ole projekti vaan prosessi, jota seurataan ja kehitetään jatkuvasti ja säännöllisesti. Ennen kaikkea on tärkeää päästä alkuun ja aloittaa optimointi. Se on keskeinen osa pilven hallintaa ja operointia.

Osaava kumppani osaa auttaa oikean ajoalustan, pilven ja palvelumallin valinnassa, sekä valvoa ja operoida ympäristöjäsi. Vastuullinen kumppani myös suosittelee muutoksia kustannustason pitämiseksi oikealla tasolla, sekä palvelee sinua niin tietoturvan, CloudOpsin kuin optimoinnin osalta. Kaikki tämä on täysin mahdollista ja hyvin hallittavissa oikein valitun pilvikumppanin kanssa.

Miten voimme auttaa teitä pilvimatkallanne?