Parempi konesali konteissa kuin kymmenen kellarissa

Modulaarisella konesalilla tarkoitetaan esimerkiksi yhdestä tai useammasta merikonttiin sijoitetusta yksiköstä koostuvaa konesalia. Pelkkä konesalin sijoittaminen konttiin ei yksin tee pilvipalvelusta parempaa, mutta modulaarisuuden avulla saadaan aikaan kustannustehokas ja turvallinen kokonaisuus.

Kun ajatusta modulaarisista Evercloud-konesaleista lähdettiin kehittämään, konttiratkaisuja oli maailmalla käytössä lähinnä erikoistapauksissa. Perinteisen konesalin vaatimat isot kertainvestoinnit, tilavaatimukset sekä muutokset rakenteissa saivat miettimään, voisiko konesalin kuitenkin puristaa pienempiin yksiköihin?

Vuosaaren satamassa myytiin merikontteja, joiden sisään sitten paketoitiin normaalin toimintamallin mukainen konesali pienoiskoossa. Kontteihin rakennettiin omat UPS-järjestelmät, jäähdytys, sammutus, verkkolaitteet ja palvelimet.

Modulaarisuuden monet edut

Modulaarinen konesali on kokonsa ansiosta joustava monin tavoin. Konttiin sijoitetun palvelinkeskuksen käyttöönotto on nopeaa eikä isoa alkuinvestointia tarvita. Kun liiketoiminnan kasvaessa tilantarve kasvaa, palvelintilaa on mahdollista kasvattaa kontti kerrallaan liiketoiminnan kasvukäyrää seuraten. Uusissa moduuleissa voi helposti huomioida muuttuneet tarpeet ja myös hyödyntää uusimpia innovaatioita.

Konttiin sijoitettu konesali asettaa turvallisuudelle uudet normit. Kontti on suljettu tila, missä liikutaan vähän, joten kontti säilyy puhtaana ja pölyttömänä. Kiinteistöinfran ylläpitäjä ei tarvitse pääsyä itse laitetilaan, eli konttiin. Myös kulunvalvonta voidaan toteuttaa konttikohtaisesti jakamalla jopa erilaisia turvallisuusluokituksia eri kontteihin.

Konttikonesali tarjoaa perinteiseen toteutukseen verrattuna lisäturvaa esimerkiksi tulipalon varalta. Olipa kyseessä kerrostalo tai konesali, yleensä tulipalon sammuttamisesta saattaa aiheutua enemmän vahinkoa kuin itse tulipalosta. Mikäli tulipalo on kontin ulkopuolella, kontit kestävät vettä ja sammutuskaasuja. Vastaavasti jos tulipalo syttyy kontin sisällä, konttikohtainen sammutusjärjestelmä huolehtii tulipalon tukahduttamisesta eikä muille moduuleille ei muodostu vaaraa.

Räätälöintiä ja pilven reunaa

Konttiratkaisun sisältämien perustoiminnallisuuksien lisäksi palvelinkontit on mahdollista räätälöidä vastaamaan asiakkaan käyttötarpeita täydellisesti.

Kontit voi sijoittaa halutessaan vaikkapa teollisuushalliin, jossa on tarvittavat tietoliikenneyhteydet, tai kontin voi siirtää ja sijoittaa esimerkiksi olemassa olevaan rakennukseen. Liikuteltavuus luo myös mielenkiintoisen mahdollisuuden hyödyntää Edge Computing -tekniikoita. Edge Computing tarkoittaa prosessoinnin siirtämistä ”pilven reunalle”, eli lähemmäs kuluttajaa ja tämän käyttämiä IoT-laitteita. Vaikka Suomen alueella latenssit eivät ole kovin merkittäviä, ne pienenevät entisestään, kun kompakti konttiin pakattu konesali tuodaan lähemmäs loppukäyttäjää.

Kuten alussa totesin, pelkkä konesalin konttiin pakkaaminen ei tee pilvipalvelusta toimivaa, mutta edellä mainituilla ominaisuuksilla saavutetaan ainakin käyttövarmuudessa ja kustannustehokkuudessa jo jonkinlainen etumatka.

Kirjoittaja:
Pekka Rasi
Teknologiajohtaja

Kiinnostuitko?

Lue lisää: https://evertech.fi/konesali/