Konttiteknologia – Pilvinatiivisovellukset

Pilvinatiivisovelluksilla tarkoitetaan sovelluksia, jotka hyödyntävät standardoidun pilvialustan valmiita komponentteja ja ominaisuuksia. Sovellus on tyypillisesti pilkottu useaksi ns. mikropalveluksi, joita kutakin ajetaan omassa kontissaan (eng. container). Sovellusten paketoiminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi omiin itsenäisiin kontteihinsa tuo useita etuja. Ohjelmistokehitys muuttuu konttien avulla nopeammaksi ja ketterämmäksi prosessiksi, koska pienempiä kokonaisuuksia on helpompi kehittää, hallita ja operoida. Kontteihin paketoidut sovellukset […]

Viisi askelta kyberiskuilta suojautumiseen, osa 4

Blogisarjan aikaisemmissa osissa käsittelimme EVERprotect-palvelukokonaisuuttamme yleisesti, ja tutustuimme myös sen viisivaiheisen mallin neljään ensimmäiseen vaiheeseen yksityiskohtaisemmin. Tässä blogissa tutustumme mallin viimeiseen vaiheeseen, eli toipumiseen. Toipumisvaiheen toimenpiteet tähtäävät liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen,  ja tässä huolellisesti laaditut jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat ovat avainasemassa. Keskeisenä osana yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa on ajantasainen suunnitelma, jolla luodaan edellytykset liiketoiminnan jatkumiselle vakavan häiriön sattuessa. […]

Viisi askelta kyberiskuilta suojautumiseen, osa 3

Blogisarjan aikaisemmissa osissa käsittelimme viisivaiheista EVERprotect-palvelukokonaisuuttamme yleisellä tasolla, sekä prosessin ensimmäisen vaiheen, eli kyberuhkien tunnistamisen sisältöä yksityiskohtaisemmin. Tässä blogissa tutustumme riskeiltä suojautumiseen, uhkien havaitsemiseen, sekä vastatoimiin hyökkäyksen tapahtuessa. Jokaisen yrityksen kohdalla suojaus suunnitellaan ja toteutetaan aina yrityksen omat tarpeet huomioiden. Viisivaiheiseen malliimme ja sen sisältämiin palveluihin voi tutustua lisää täällä. Palvelinten ja päätelaitteiden suojaaminen tunnettuja […]

Viisi askelta kyberiskuilta suojautumiseen, osa 2

Kyberiskuilta suojautumisen olisi jo pitkään tullut olla jokaisen yrityksen työlistalla. Nykyisessä maailman tilanteessa suojautuminen on entistäkin tärkeämpää, ja siksi me Evertechillä olemmekin kehittäneet kattavan tieto- ja kyberturvapalveluiden tarjoaman, jonka voimme räätälöidä yksilöllisesti kunkin asiakkaamme tarpeisiin. Neliosaisen blogisarjamme ensimmäisessä osassa esittelimme palvelumme viisi vaihetta, jotka ovat tunnista, suojaa, havaitse, vastaa ja toivu. Tänään tutustumme tarkemmin niistä […]

Viisi askelta kyberiskuilta suojautumiseen, osa 1

Palvelinten ja muiden päätelaitteiden suojaaminen haittaohjelmia ja hyökkäyksiä vastaan on yhä vain aiempaakin tärkeämpää. Kyberhyökkäyksiltä suojautuminen ei ole varautumista pahan päivän varalle, vaan varautumisesta nykyhetkeen. Kysymys ei ole siitä, onko jokin yksittäinen yritys mahdollisen hyökkäyksen kohde, vaan ainoastaan siitä, milloin ja miten hyökkäys tapahtuu. Niin jokaisen yrityksen tulisi asennoitua – ja juuri sitä varten me […]

Näkökulmia pilvipalveluihin, osa 3/3: Käytön optimointi

IDC:n mukaan yksi vuoden 2021 keskeisimpiä teemoja pilvimatkalla ovat monipilviympäristöt. Jos blogisarjan edelliset osat vaikuttivat monimutkaisilta, mietitäänpä samaa monen pilven ympäristössä. Miksi sitten valita monimutkaiselta kuulostava monipilvi? Syitä on monia, esimerkiksi tietyt palvelut ja ominaisuudet, kulujen optimointi, tietosuoja, asiakkaiden saatavuus, ominaisuudet ja vendor lock’in välttäminen. Harkitse tarkoin Pilvistrategiaa määriteltäessä on syytä harkita kaikki kolme skenaariota: […]

Näkökulmia pilvipalveluihin, osa 2/3: Operointi ja hallinta

Moni organisaatio, joka on siirtynyt ja siirtymässä pilviin, julkisiin, hybridiin tai yksityisiin, on unohtanut suunnitelmistaan tai jättänyt pienelle huomiolle niiden operoinnin. Osa saattaa olla siinä uskossa, että nykyiset IT:n toimet ja palvelut kattavat myös pilven operoinnin ja että pilvipalvelujärjestelmät ovat yksinkertaisia ylläpitää, tietoturvallisia ja hallittuja. Suunnitelmat kannattaa silti selata huolella. Hämmästys voi olla suuri, kun […]

Näkökulmia pilvipalveluihin, osa 1/3: Tietoturva

Pilvipalveluiden käyttöön ja käyttöönottoon liittyy useita tärkeitä näkökulmia. Keskityn tässä kolmiosaisessa blogisarjassa käsittelemään tietoturvaa, hallintaa ja operointia sekä optimointia, jotka on kaikki syytä ottaa huomioon palveluiden täysimääräisen hyödyn ulosmittaamiseksi. Blogisarjassa käsitellään näihin kolmeen kohtaan liittyviä ratkaisuja, palveluja ja tekniikkaa. Vastuu vaatii valintoja Pilvipalveluissa vastuu tietoturvasta jaetaan asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Monissa tietoturvaloukkauksissa ja läheltä piti […]

Kolme keskeisintä vaatimusta pilvipalvelulle 2020

Turvallisuus, kustannustehokkuus ja vastuullisuus ovat keskeisimmät palvelinkeskuksen ja sieltä tuotettavan pilvipalvelun ominaisuusvaatimukset. Merkittävää on, että mukaan mahtuu nykyään myös vastuullisuus perinteisen turvallisuuden ja iankaikkisen kustannustehokkuuden rinnalle. Pilvipalveluissakin siis siirrytään vähitellen puntaroimaan arvoa pelkän hinnan sijaan. Kolmen kärjessä uutena nousijana vastuullisuus Vuonna 2018 Suomessakin suuria tunteita nostattanut GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus herätteli yrityksiä kiinnittämään huomiota tietosuojaan […]

Parempi konesali konteissa kuin kymmenen kellarissa

Modulaarisella konesalilla tarkoitetaan esimerkiksi yhdestä tai useammasta merikonttiin sijoitetusta yksiköstä koostuvaa konesalia. Pelkkä konesalin sijoittaminen konttiin ei yksin tee pilvipalvelusta parempaa, mutta modulaarisuuden avulla saadaan aikaan kustannustehokas ja turvallinen kokonaisuus. Kun ajatusta modulaarisista Evercloud-konesaleista lähdettiin kehittämään, konttiratkaisuja oli maailmalla käytössä lähinnä erikoistapauksissa. Perinteisen konesalin vaatimat isot kertainvestoinnit, tilavaatimukset sekä muutokset rakenteissa saivat miettimään, voisiko konesalin […]