Kyber- ja tietoturvapalvelut

MFA
Tietoturvapäivitykset
XDR
DDoS
Sovelluspalomuuri

XDR
DDoS
Sovelluspalomuuri
Lokienhallinta
Havainnointi ja reagointi

XDR
DDoS
Sovelluspalomuuri
Havainnointi ja reagointi

Varmistukset ja palauttaminen
Disaster Recovery
M365 varmistukset
Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat
Pelikirjat ja cyber response -suunnitelma
Harjoitusten läpivienti

Tietoturvakartoitus
Automatisoitu sovellusten penetraatiotestaus
Haavoittuvuus -skannaus
Uhkametsästys

EverProtect

Suojaa yrityksen järjestelmät, sovellukset ja palvelut

EverProtect-tieto- ja kyberturvapalvelut perustuvat viisivaiheiseen jatkuvan parantamisen prosessimalliin. Mallin vaiheet ovat TUNNISTA, SUOJAA, HAVAITSE, VASTAA ja TOIVU. Kutakin vaihetta varten tuotteistamiamme palveluita yhdistämällä voidaan muodostaa kattava ja asiakkaan tarpeiden mukainen palvelukokonaisuus.

Tieto- ja kyberturvapalvelumme suojaavat järjestelmiä, sovelluksia ja palveluita juuri niiltä uhilta, joita yritykset ja organisaatiot kohtaavat päivittäin.