Evercloud-pilvipalvelu on ylittänyt PAM:in odotukset

Monikanavaisia palveluja 230 000 jäsenelleen tarjoava PAM luottaa Evercloud-pilvipalveluun, jonka erinomainen käytettävyys helpottaa jäsenistöä hyödyttävien uusien lisäarvopalveluiden kehittämistä.

Palvelualojen työehtosopimukset neuvotteleva PAM valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. Jäsenmäärältään Suomen suurin ammattiliitto tarjoaa 230 000 jäsenelleen sekä omille asiantuntijoilleen edunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyviä sähköisiä palveluita monikanavaisesti. Palvelujen käyttäjäkuntaan kuuluu matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla työskenteleviä jäseniä.

Monikanavaisuus edellyttää luotettavaa konesalipalvelujen tuottajaa

Tietohallintopäällikkö Veli-Pekka Ruotsila PAM:sta kertoo, että digitaalisten palveluiden piiriin kuuluvat työehtosopimukset, työsuhdeneuvonta sekä mm. koulutus- ja jäsenpalvelut. Yksityisillä palvelualoilla työskentelevistä jäsenistä alle 31-vuotiaita on 35 %. Ruotsilan mukaan ajasta ja paikasta riippumattomien monikanavaisten itsepalveluiden merkitys kasvaakin jatkuvasti kehitettäessä palveluja nuoremmille jäsenille.

Erityistä huomiota liitossa kiinnitetään jäsenistön ja mm. luottamushenkilöiden sekä ammattiosastojen palvelutasoon.

– Palveluiden ja ajantasaisten tietojen on oltava saatavilla kaikissa kanavissa ympäri vuorokauden. Luotammekin pilvi- ja konesalipalveluiden tuottamisessa EverTech Oy:n osaamiseen, koska digitaalisia palveluja koskevien käytettävyysvaatimusten tulee täyttyä tietoturvasta tai tietosuojasta tinkimättä, Veli-Pekka Ruotsila linjaa.

Käytettävyys ja luotettavuus kaiken a & o

Liiton tietohallinto-organisaatiosta ja työttömyyskassasta kantautunut positiivinen palaute on vakuuttanut myös PAM:n talousjohtaja Jukka Mattilan Evertechin korkealuokkaisesta konesali- ja pilvipalveluosaamisesta.

– Yhteistyö ja luottamus tuntuvat vain paranevan, hän myhäilee.

Veli-Pekka Ruotsila arvioi, että Evertechin kyky vastata PAM:n tarpeisiin on jopa ylittänyt odotukset.

– Evercloud-pilvipalvelun käytettävyys on sanalla sanoen erinomainen.

Tulevaisuuden haasteena Jukka Mattila näkee mm. monikanavaisuuden hallinnan 24/7
-palvelutasovaatimuksineen sekä kehittyneiden itsepalvelurajapintojen ja automaation lisääntymisen. Näihin haasteisiin PAM aikoo vastata tuottamalla jatkossakin ajanmukaisia ja jäsenistöä hyödyttäviä lisäarvopalveluita.

– Palveluiden kehittäminen edellyttää, että kivijalka on kunnossa. Evercloud soveltuu mainiosti tuohon kivijalan rooliin, toteavat Mattila ja Ruotsila tyytyväisinä.

Yhteiskuntavastuullisuus tärkeä kriteeri pilvipalvelutuottajan valinnassa

Korkean teknisen osaamisen ja palvelun laadun lisäksi PAM arvostaa Evertechissä myös arvoyhteensopivuutta.

– Edistämme yhteiskuntavastuullisena toimijana kestävän kehityksen periaatteita osallistumalla mm. WWF:n Green Office -ohjelmaan. Lisäksi edellytämme, että tietojen käsittely ja tallennus tapahtuu ainoastaan Suomessa, tietohallintopäällikkö Veli-Pekka Ruotsila kertoo.

Evertechistä liitto on saanut kestävän kehityksen arvot jakavan kumppanin, jonka palvelinkeskukset sijaitsevat Suomessa. Evertechin pilvipalveluiden energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt on saatu laskettua poikkeuksellisen alhaiseksi ainutlaatuisen modulaarisen konesaliratkaisun ansiosta. Sen seurauksena hyötysuhdetta kuvaava PUE-luku 1,17 lähestyy jo teoreettista minimiarvoa 1 alan yleisen keskiarvon ollessa 1,8.

Lisäksi yhtiön käyttämä sähkö on sertifioitua 100 % hiilineutraalia EKOenergiaa.